Stichting Lente

1 voor alle, en alle voor 1

Stichting lente is een NGO dat zich inzet voor een kansgelijk studielandschap en zo een kansgelijk Nederland.

Eduland students

Nederland telt in totaal ongeveer 1.300.000 studenten

Rond de 200.000 studenten ervaren financiële zorgen waarvan 60.000 ook echt financiële problemen ervaart met gevolgen die effect hebben op hun vervolg carrière

Organisatie

  • Missie

    Stichting lente streeft naar een studielandschap en maatschappij waarin het niet uitmaakt waar je als scholier of student vandaan komt om een goede start te hebben in de maatschappij, en je niet wordt afgerekend op je geërfde sociaal en financieel kapitaal van he ouders, maar op de positieve impact die je hebt gehad op anderen (de maatschappij)

  • Visie

    Stichting Lente wil bijdragen aan een kansgelijk studielandschap en maatschappij door jongeren op het gebied van mentaal welzijn, financiële situatie en persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen middels technische en praktische oplossingen bedacht vanuit de doelgroep

Doelen

Hulpverlening zonder het stigma ‘’hulp’’, ‘’hulpbehoevend’’ of ‘’kansarm’’ OID!

Een studielandschap waarin jongeren elkaar ondersteunen en opvangen indien er vanuit huis uit geen adequate hulp geboden kan worden of de stap hiernaartoe te groot is.

Wij streven naar een maatschappij waarin de afkomst en/of thuissituatie van een scholier of student niet een beslissende of beperkende factor is voor zijn of haar studie en carrière kansen.

Het bekend en bespreekbaar maken van mentale, financiële en fysieke problemen en uitdagingen, bij jongeren, en zo bewustzijn creëren en het stigma doorbreken omtrent het vragen en ontvangen van hulp!

Vector arrow art

Gemiddeld 18% (240.000) studenten kampen met serieuze psychische klachten en zijn psychisch ongezond bevonden Naar schatting hebben 66.000 studenten een functiebeperking en kunnen hiervoor extra hulp ontvangen

Kernwaarden

wij geloven dat de beste manier om een visie en ideologie in leven te houden is, door eerst te geven, en dat wat je ontvangt terug te geven aan de maatschappij. Zo proberen we een sociaal ecosysteem te ontwikkelen waarin positieve impact op mensen hun leven centraal staat.

wij geloven dat iedereen op een gelijkwaardige manier mee zou moeten doen, en dat de kracht van een maatschappij ligt in de diversiteit die het met zich meebrengt.

wij geloven dat voor het verbeteren van de wereld groot of klein, begrijpen van een ander er een grote mate van inlevingsvermogen nodig is, actieve betrokkenheid en vooral interesse moet zijn in een ander.

Wat doen we

Stichting Lente helpt jongeren door kostenvrij praktische oplossingen aan te bieden die samen met de doelgroep zijn ontwikkeld werken we aan het oplossen van veelvoorkomende problemen en uitdagingen van jongeren en dichten we de kloof tussen jongeren met een welvarende achtergrond en jongeren die dit meer bergen moeten beklimmen op de eindstreep te halen. Wat maakt dit bijzonder? Dat we dit zij aan zij doen met de doelgroep!

Voorbeelden van problemen waar jongeren tegenaanlopen zijn:


not found

Een organisatie vanuit ervaringsdeskundigen

Wij geloven dat de beste oplossingen komen vanuit de mensen die het probleem aan de levende lijven hebben ervaren en hierdoor een beter begrip en inzicht hebben over wat er precies fout gaat. Stichting lente lost doormiddel van nauw contact met de doelgroep en andere relevante partijen binnen het onderwijsdomein problemen op waar jongeren uit Nederland en het Caribisch gebied tegenaanlopen.

Einstein zij ooit, als ik nu 1 uur krijg om een probleem op te lossen, dan zou ik eerst 55 minuten besteden aan het volledig ontleden en begrijpen van het probleem, en de laatste 5 minuten de oplossing bedenken. Dus, voordat we een nieuw probleem oplossen moeten we precies weten hoe het probleem eruit ziet en wat een ideale uitkomst is voor de jongeren die het probleem ervaren. Dit doen we doormiddel van literatuur onderzoek en gespreksvoering met de doelgroep in de vorm van panelgesprekken en diepte interviews met jongeren tussen de 15 en de 30 jaar oud. Daar op volgend worden verschillende interdisciplinaire en multiculturele denktank evenementen georganiseerd om vanuit verschillende perspectieven op zoek te gaan naar de beste oplossing.